SCHMIDT RENATA SCHMIDT
Lubiatów 60 R
59 – 500 Złotoryja

Obecnie realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny – Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu: „Promocja ładowarek czołowych, miniładowarek i pojazdów – wózków elektrycznych firmy Schmidt Renata Schmidt na rynkach międzynarodowych”

Cel projektu: Wprowadzenie na rynki międzynarodowe innowacyjnych ładowarek czołowych, miniładowarek oraz pojazdów – wózków elektrycznych.

Wartość projektu: 992788,50 PLN

Wysokość dofinansowania: 85 %